• NEW_brochure_2020_V4_Blank.indd

  Canius

  Nu lanserar N-vet Canius® Plus Förebygger och behandlar obalans i hundens tarmflora Klicka på bilden för mer information. n-vet.se/canius

 • generika

  Om Generika

  Läkemedelsverket skriver på sin hemsida: ”Det generiska läkemedlet innehåller samma aktiva substans i samma mängd som originalläkemedlet men säljs under annat namn. Ett…

 • tvahundar

  Att leva med artros

  Den vanligaste orsaken till att en hund börjar verka gammal och trött är stelhet och smärta orsakad av kroniska ledinflammationer. Eftersom tillståndet kommer smygande…

 • SRB kalvar vid Ã¥

  Sommar och vinter

  Milda vintrar och våta somrar har inneburit en ökad risk för spridning av leverflundra. Detta genom att bidra till optimala förhållanden för mellanvärden, en…

 • hast44

  Avmaskning av häst

  Betessäsongen erbjuder för många hästar en härlig period, som är värdefull för hästens fysiska och mentala hälsa samt för den unga hästens utveckling. Allt vore väl…

 • tandborstning

  60 viktiga sekunder

  Den moderna hund- och katthållningen har precis som för människan drastiskt ändrat djurens matvanor snabbare än vad evolutionen hunnit med. Detta har fått konsekvenser för…

 • vattenko

  Parasiter hos våra nötkreatur

  Våra betande husdjur utsätts ständigt för smitta under betessäsongen. För nötkreaturens del är den mest förlustbringande parasiten den mellanstora magmasken Ostertagia. I…

 • Charolaise, tjur och kalvar

  Höst och installning

  Höst och installning innebär att betessäsongen är över och nötkreaturen skall stallas in. En god tillväxt under betessäsongen kan delvis förloras under stallperioden på…